Barnas PlattformKanskje så du Birgit Semundseth fra Barnas Plattform på scenen hos oss søndag kveld før konferansen? Hun formidlet hvordan foreldre kan bruke enkle råd og verktøy som styrker barns selvfølelse og selvtillit. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra de som var til stede, og vi ser at Birgits kompetanse trengs ute blant foreldre! Se gjerne tilbakemeldinger fra foreldre på www.barnasplattform.no

Vårt fokus om trivsel og aktivitet på skolen matcher godt Barnas Plattforms fokus om trygge, sterke og glade barn. Vi håper Birgit når ut til FAU-styrer og foreldremøter. Barn som har sterk og god selvfølelse og selvtillit, står godt rustet til å håndtere utfordringer i hverdagen.

– I mange sammenhenger opplever jeg en mangel på konkrete hjelpemidler eller metoder jeg kan anbefale.
 Kurset ”Barnas Plattform” gir gode verktøy, som etter min vurdering er sammenfallende med de prinsippene vi helsesøstre jobber etter. Vi ser hvor viktig det er å øke barns selvfølelse, men det kan ofte være vanskelig å formidle hvordan foreldrene kan bidra. CD-en gjør etter mitt syn dette på en meget god måte. Det samme gjelder spørsmålet man stiller ved middagsbordet og tilbakemeldingen man gir før barnet legger seg. Det kan nesten virke banalt enkelt, men det setter rett og slett teorier vi jobber etter ut i praksis.  Forsterk det som er bra ved barnet!
 Selvet kurset er gjennomarbeidet og enkelt, og jeg tenker at mye av suksessen ligger her. Det er lettfattelig og blir presentert på en praktisk måte av en engasjert og dyktig kursleder. Som helsesøster vil jeg ønske dette kurset hjertelig velkommen, og jeg tror det vil være nyttig for alle foreldre!


Mette Nilsen Hole
Helsesøster i Lunner kommune
<< forrige        3 av 6        Neste >>
 
NYHETER
 
 
Trivselsprogrammet på Youtube
Følg oss på Facebook
Skriv ut.
Legg til i favoritter.
Tips en venn
 
Telefon: 47 44 44 18 |  E-post: post@trivselsleder.no
Tilbakemelding om hjemmesidene: web@trivselsleder.no
 
Utvikling og implementering: assist2net

Samarbeidspartner:


© Copyright 2009-2016 Trivselsleder AS. Programmet som helhet är beskyttet etter loven om åndsverk. Rettighetene til programmet tilhører Trivselsleder AS. Programmet, inkludert alt materiale – muntlig og skriftlig – kan kun benyttes av medlemsskoler.