Kjetil og Kjartans tips mot mobbing

Elev- og foreldrefilmer


Illustrasjonsbildet viser elever fra Gjettum skole i Bærum og
Finstad skole i Lørenskog. På filmene medvirker elever fra
Gjettum skole i Bærum og Ågotnes skole i Fjell kommune.
Her finner du alle de ni tipsene for elever fra Kjetil og Kjartans Tips mot mobbing samt en egen film for foreldre. Filmene er ment for 5.-10. trinn. Til hver film finner du arbeidsoppgaver som elevene kan jobbe med i timene. I tillegg ligger det også et forslag til foreldreavtale og problemstillinger som kan være et godt utgangspunkt for diskusjon i plenum etter visning på foreldremøter.

Tematikken har Kjetil og Kjartan utarbeidet i samarbeid med Dan Olweus (Hemil-senteret, Universitetet i Bergen), Erling Roland (Senter for atferds-forskning, Universitetet i Stavanger) og Anne Arnesen (Atferdssenteret, Universitetet i Oslo).

Alle filmene er produsert på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, Kunnskaps-departementet og Barne- og likestillings-departementet.


På mobile enheter (iPhone, iPad og Android) vises ikke teksting (CC-symbolet nede til høyre i spilleren) direkte på siden vår. Klikk derfor på Youtube-symbolet () oppe til høyre for de videoene som har tekst for å åpne dem i YouTube-appen på enheten din. Da vil du kunne slå på teksting dersom det er ønskelig.


For elever

Tips #1
Bruk selvironi fremfor
å dumme ut andre.
Tips #2
Få et kick av å hjelpe dem
som blir mobbet.


Arbeidsoppgaver til tips 1.
Arbeidsoppgaver til tips 2.Tips #3
Føl deg trygg nok til å være
sammen med dem som er alene.
Tips #4
Hvis noen blir baksnakket,
endrer du tema.
Arbeidsoppgaver til tips 3.
Arbeidsoppgaver til tips 4.


Tips #5
Vit at mobbing aldri glemmes.

Tips #6
Vold skal politianmeldes.
Skoleområdet er intet unntak.
Arbeidsoppgaver til tips 5.
Arbeidsoppgaver til tips 6.


Tips #7
Mobbing er ikke en konflikt, men et
overgrep. En leder skal ikke megle,
men stoppe mobbingen.
  Tips #8
Uten tilskuere forsvinner mye av
mobbingen. Meld heller fra.
Arbeidsoppgaver til tips 7.
Arbeidsoppgaver til tips 8.


Tips #9
Verdsett at folk er forskjellige.

Arbeidsoppgaver til tips 9.


FOR FORELDRE

Foreldre mot mobbing

NB: Sett på teksting, filmen har noe dansk og engelsk tale.

Forslag til foreldreavtale (word)
Problemstillinger på foreldremøter (word)

Foreldrefilmen handler om hva foreldre kan gjøre sammen mot mobbing, og kan brukes i foreldremøter fra første trinn. Tanken er at denne skal brukes som utgangspunkt for samtaler om hva foreldre kan gjøre med mobbing. Etter visning av filmen, kan dere bruke problemstillingene som base for videre diskusjon og relevante spørsmål for situasjonen i deres nærområde.
 
 
Trivselsprogrammet på Youtube
Følg oss på Facebook
Skriv ut.
Legg til i favoritter.
Tips en venn
 
Telefon: 47 44 44 18 |  E-post: post@trivselsleder.no
Tilbakemelding om hjemmesidene: web@trivselsleder.no
 
Utvikling og implementering: assist2net

Samarbeidspartner:


© Copyright 2009-2016 Trivselsleder AS. Programmet som helhet är beskyttet etter loven om åndsverk. Rettighetene til programmet tilhører Trivselsleder AS. Programmet, inkludert alt materiale – muntlig og skriftlig – kan kun benyttes av medlemsskoler.