Booking av show

 
(FOTO: Utdanningsetaten i Oslo)

Kjetil eller Kjartan kan bookes til følgende forestillinger:


For elever

«Kjetil og Kjartans tips mot mobbing»
Tilpasset elever på 5.-10.-trinn. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og i samarbeid med mobbeforskere har Kjetil og Kjartan laget 9 tips til elever om hvordan elevene kan bidra til å minske mobbingen. Forestillingen, som er sett av 200 000 elever over hele landet, er en underholdenede gjennomgang av disse tipsene. Et litt mer «voksent» show tilbys også for videregående trinn.

For foreldre
«Foreldre mot mobbing»
På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og i samarbeid med mobbeforskere og FUG (Foreldreutvalget for grunnskolen) har Kjetil og Kjartan laget et opplegg for foreldresamarbeid mot mobbing. Forestillingen byr på konkrete tips om hva foreldrene kan gjøre for å forebygge mobbing – både på skolen og i fritiden. Forestillingen er også en gjennomgang av fakta og myter om mobbing.

For lærere og skoleledere
«Mobbing i skolen»
Inspirasjonsforedrag som tar utgangspunkt i eget arbeid mot mobbing og for trivsel. Det blir også en gjennomgang av mobbing som fenomen - myter og fakta.
(FOTO: VG)

Kjetil og Kjartans bakgrunn:
Kjetil er cand.philol fra UiO. Han har 10 års bakgrunn i skolen som hhv. lektor og undervisningsinspektør. Han holder også foredrag om Snakk med meg-metoden.

Kjartan er utdannet sosialantropolog fra UiO og har fem års bakgrunn som høyskolelektor.

Sammen har Kjetil og Kjartan jobbet mye mot mobbing i skolen, både gjennom foredrag og skoleopplegg. De er gründere av Trivselsprogrammet, et landsomfattende aktivitetsprogram for friminuttene. Kjetil og Kjartan er for mange også kjent for humorprogrammene "Kjetil og Kjartan Show" på TV og radio.
 
 
Trivselsprogrammet på Youtube
Følg oss på Facebook
Skriv ut.
Legg til i favoritter.
Tips en venn
 
Telefon: 47 44 44 18 |  E-post: post@trivselsleder.no
Tilbakemelding om hjemmesidene: web@trivselsleder.no
 
Utvikling og implementering: assist2net

Samarbeidspartner:


© Copyright 2009-2016 Trivselsleder AS. Programmet som helhet är beskyttet etter loven om åndsverk. Rettighetene til programmet tilhører Trivselsleder AS. Programmet, inkludert alt materiale – muntlig og skriftlig – kan kun benyttes av medlemsskoler.