SMM

Snakk med meg-metoden


Klikk på bildet for å laste ned kompendiet (PDF)
Snakk med meg er en kartleggings- og oppfølgings-metode hvor skolens ledelse intervjuer klasser eller hele elevtrinn. Hensikten er å avdekke og følge opp mobbesaker og relaterte psykososiale problemstillinger, samt gjøre seg bedre
kjent med hver enkelt elev på skolen.

Snakk med meg-metoden ble utviklet av Kjetil Tveit Hasselberg i 2009 på en skole der det var avdekket høye mobbetall gjennom en anonym Olweus-undersøkelse. Intervjuene ble springbrett for oppfølgings-
samtaler med involverte elever og deres foreldre.

I skoleledelsens øyne var kartleggings- og oppfølgings-metoden den viktigste årsaken til at den elevrapporterte mobbingen i løpet av seks måneder ble halvert. Snakk med meg-metoden, versjon 2/2012, kan benyttes vederlagsfritt i norske skoler, og den er ment å være selvforklarende.Noen tilbakemeldinger:


Opplegget er godt og viser at skoleledelsen tar medansvar og tar hovedansvaret. Dette er å bruke fagfolk på riktig nivå og finne løsninger. Veldig bra!
Trine Skei Grande (V), medlem av
Kirke-utdannings- og forskningskomiteen.

 Vi kartlegger 5.-7. trinn minimum en gang per år, og på denne måten får vi god innsikt i hvordan elevene har det. Kontaktlærerne ser det som helt naturlig å samarbeide med ledelsen om klassemiljøet, og foreldrene setter pris på at skolens ledelse tar seg tid til å snakke med elevene. Vi startet med Snakk med meg-metoden høsten 2011, og allerede på Den nasjonale elevundersøkelsen våren 2012 opplevde vi nedgang i mobbing.
Ümit Kalal, rektor på Rasta skole,
Lørenskog kommune.

Vi opplever Snakk med meg-metoden som et nyttig verktøy for å kartlegge det psykososiale miljøet. Metoden gir god og presis informasjon til skoleledelsen, noe som er avgjørende når det er behov for å sette inn videre tiltak. Vi får samtidig mulighet til å se og snakke med alle eleven på en måte som skolehverdagen sjelden gir rom for. Vår erfaring er at å benytte metoden påvirker klassemiljøene på en positiv måte.
 Ole Martin Øyen, undervisningsinspektør
på Sørumsand skole, Sørum kommune.

Sosiallærer og jeg har lagt vekt på at vi må ha et forhold til elevene før vi setter i gang med samtalene. Vi må være ute i elevmiljøet og tørre å være tydelige, tørre å tulle med dem og våge å være nær. Dersom flere tar i bruk metoden Hasselberg har utarbeidet, kommer vi videre i kampen mot mobbing.
Arild Sandvik, rektor på Harestua skole,
Lunner kommune

 
 
Trivselsprogrammet på Youtube
Følg oss på Facebook
Skriv ut.
Legg til i favoritter.
Tips en venn
 
Telefon: 47 44 44 18 |  E-post: post@trivselsleder.no
Tilbakemelding om hjemmesidene: web@trivselsleder.no
 
Utvikling og implementering: assist2net

Samarbeidspartner:


© Copyright 2009-2016 Trivselsleder AS. Programmet som helhet är beskyttet etter loven om åndsverk. Rettighetene til programmet tilhører Trivselsleder AS. Programmet, inkludert alt materiale – muntlig og skriftlig – kan kun benyttes av medlemsskoler.