Leserinnlegg i nettavisen Tromso.no av Anna Amdal Fyhn.
Publisert: 14.06.2014

Anna Amdahl Fyhn FOTO: RONALD JOHANSEN
 

Hver eneste dag blir flere tusen elever rundt om i norske skolegårder mobbet. De blir utsatt for krenkende ord og trakasserende handlinger som ikke er akseptabelt under noen omstendigheter.

Mobbing kan foregå på flere måter. Det kan skje ved fysisk mobbing, verbal mobbing, utfrysning eller digital mobbing. Uansett hvilken form mobbingen kommer i, så skal vi ikke akseptere den. Mobbing gjør noe med vår grunnleggende tillit til andre mennesker. Den som mobbes blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing kan over kort og lang sikt utgjøre en reell helsefare. Alle elever har krav på et godt læringsmiljø som er fritt for mobbing.

Regjeringen har i sin politiske plattform nedfelt at de vil «sørge for at det er mobberen som bytter skole i mobbesaker der skolebytte er eneste løsning». Kunnskapsdepartementet har nå sendt ut høringsnotat til alle landets kommuner der de foreslår at dette blir tatt inn i opplæringsloven. Dagens regelverk åpner allerede opp for at elever som mobber, i enkelte tilfeller kan flyttes til en annen skole. Men det er ikke eksplisitt nevnt i opplæringsloven. Grunnen til at regjeringen vil presisere dette i opplæringsloven er at det tidligere har vært flere eksempler på at det er mobbeofferet som har sett seg nødt til å bytte skole, ikke mobberen. Det er positivt at regjeringen tar mobbing på alvor og at de får på plass denne presiseringen. Det er viktig å ha med seg at flytting av elever skal være siste utvei, og at andre tiltak ved nærskolen må ha vært prøvd ut.

Les resten av innlegget hos Tromso.no

<< forrige        5 av 5        
 
NYHETER
 
 
Trivselsprogrammet på Youtube
Følg oss på Facebook
Skriv ut.
Legg til i favoritter.
Tips en venn
 
Telefon: 47 44 44 18 |  E-post: post@trivselsleder.no
Tilbakemelding om hjemmesidene: web@trivselsleder.no
 
Utvikling og implementering: assist2net

Samarbeidspartner:


© Copyright 2009-2016 Trivselsleder AS. Programmet som helhet är beskyttet etter loven om åndsverk. Rettighetene til programmet tilhører Trivselsleder AS. Programmet, inkludert alt materiale – muntlig og skriftlig – kan kun benyttes av medlemsskoler.