Tvedestrand kommue bruker Trivselsleder programmet

Viser til gode resultater

Trivsel på skolen: Organisert lek gir bedre læring og mer samhold

 Statistikkenover mobbing går stadig nedover i kommunen. Etter Tvedestrandbarneskole innførte «Trivselsledere » har læringsmiljøet blitt bedre og merinkluderende. Tall fra Fylkesmannen viser en nedgang av mobbing itvedestrandskolene de siste fem årene.

Sosialpedagogisk rådgiver og leder fortrivselsprogrammet, Monica Mostad Güttrup, ser en klar sammenheng mellom denpositive utviklingen og skolens fokus på lek og inkludering. - Programmet erveldig bra for skolen vår. Det gjør barna mer sosialt tilpasset, merkonsentrerte i timen og mer opplagte, sier hun. Bedre samhold Trivselsprogrammetble innført for fem år siden, og Tvedestrand barneskole er en av tusen skoler iNorge, Sverige, Danmark og Island som benytter seg av det suksesstiltaket.

Prinsippet går ut på at hvert trinn frafjerde til syvende klasse stemmer frem sine trivselsledere, som det neste halveåret vil ha som «jobb» å arrangere inkluderende leker og aktiviteter istorefri. - Det fungerer utrolig bra. Programmet gjør at alle har noen å lekemed i friminuttene, og integreringen og samholdet blant elevene blir bedre,forklarer Monica Mostad Güttrup. Fersk trivselsleder

En av dem som debuterer som trivselsvakti år er ni år gamle Lotta Kittelsen Granerud. Hun går i fjerdeklasse, og taroppgaven meget alvorlig. - En av mine viktigste oppgaver er å forklare hvordan lekener, sier hun ivrig, før hun forsvinner bort til et par usikre gutter. - Vildere være med? Vet dere hvordan leken fungerer?, spør hun, og går i gang med å utdypereglementet.

FAU er fornøyd I går var det kick offfor årets første trivselsdag, og nærmest 17. mai-tilstander i skolegården medkaker, leker og høy musikk. - Det er litt ekstra i dag, for å sparke det hele igang. Men ellers pleier vi å ha syv til åtte ulike organiserte aktiviteter hverstorefri, bortsett fra på onsdager, forklarer Monica Mostad Güttrup.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) synestrivselsprogrammet fungerer så bra at de har bevilget penger, som egentlig skullegått til nye lekeapparater, til prosjektet. - En stor og åpen skolegård erviktigere enn flust med lekeapparater, sier Monica Mostad Güttrup.

MARIANNE STENE - Tvedestrand posten 8. september 2014

Ønsker du mere informasjon ta kontakt med oss i Trivselsleder

<< forrige        2 av 5        Neste >>
 
 
Trivselsprogrammet på Youtube
Følg oss på Facebook
Skriv ut.
Legg til i favoritter.
Tips en venn
 
Telefon: 47 44 44 18 |  E-post: post@trivselsleder.no
Tilbakemelding om hjemmesidene: web@trivselsleder.no
 
Utvikling og implementering: assist2net

Samarbeidspartner:


© Copyright 2009-2016 Trivselsleder AS. Programmet som helhet är beskyttet etter loven om åndsverk. Rettighetene til programmet tilhører Trivselsleder AS. Programmet, inkludert alt materiale – muntlig og skriftlig – kan kun benyttes av medlemsskoler.