Ashoka

 
Over hele verden gir Ashoka støtte til kvinner og menn som har bestemt seg for å forandre noe i samfunnet de har oppdaget og vet kan bli bedre. Kvinner og menn med nye konstruktive idéer som ved hjelp av bærekraftige forretningsmodeller kan vokse i sin egen kraft.

Ashoka bistår med finansiering, kompetanse og nettverk slik at disse innovatørene kan utvikle og ekspandere sin virksomhet. Hittil har vi funnet og støttet 3 000 sosiale entreprenører i over 70 land. Deres løsninger har ført til store ringvirkninger og har forandret virkeligheten til det bedre for millioner av mennesker. Foruten å gi vår støtte til de beste sosiale entreprenørene arbeider vi med samfunnsendring på andre måter også, blant annet gjennom arbeid rettet mot ungdommer og bedrifter, for å få flere til å ta ansvar og gjøre noe.

Vår oppgave er å ta vare på menneskets vilje til å skape en positiv forandring. Vi vil skape et globalt og konkurransedyktig sivilsamfunn der sosiale entreprenører kan blomstre. Vår visjon er en verden der alle kan og vil bruke sin egen kraft for å forbedre samfunnet.

 
NYHETER
 
 
Trivselsprogrammet på Youtube
Følg oss på Facebook
Skriv ut.
Legg til i favoritter.
Tips en venn
 
Telefon: 47 44 44 18 |  E-post: post@trivselsleder.no
Tilbakemelding om hjemmesidene: web@trivselsleder.no
 
Utvikling og implementering: assist2net

Samarbeidspartner:


© Copyright 2009-2016 Trivselsleder AS. Programmet som helhet är beskyttet etter loven om åndsverk. Rettighetene til programmet tilhører Trivselsleder AS. Programmet, inkludert alt materiale – muntlig og skriftlig – kan kun benyttes av medlemsskoler.