Trivselsprogrammet på ungdomsskolen

Trivselsprogrammet på ungdomsskolen

Søknad

På ungdomsskolen søker elever på 8.-10. trinn om å få bli trivselsledere (TL). Dette gjøres ved at elevene fyller ut et søknadsskjema. Kontaktlærer samler inn søknadene til elevene og gjør en vurdering av kandidatens egnethet til vervet som trivselsleder. TL-ansvarlige gjør en helhetlig vurdering av klassenes søknader. På ungdomsskolen er elevene vanligvis trivselsleder for ett år av gangen. Det er viktig at lærerne sørger for rotasjon av vervet dersom det er behov for det. Alle som blir tildelt vervet som trivselsleder skal være mobbefri, vennlig og respektfull. 

TL-styre

Vi anbefaler ungdomsskolene å opprette et TL-styre bestående av 4-6 personer med ulike roller. TL-styret har hovedansvar for oppfølging og drift av Trivselsprogrammet på skolen. Det anbefales at styret har møte annen hver uke. 

TL i valgfag

Ved å implementere Trivselsprogrammet i valgfag vil TL-styret etableres i valgfaget. Elevene søker og får mulighet til å fordype seg i Trivselsprogrammet gjennom arbeid i valgfag. Valgfagene som er aktuell er Innsats for andre og Fysisk aktivitet og helse

I Innsats for andre er det laget et eget undervisningsopplegg som strekker seg over et helt år. Opplegget er basert på kompetansemålene i Kunnskapsløftet.