Meny Lukk

Ukeplaner med aktivitet

Ukeplaner med aktivitet

 Følg med på facebooksiden Trivselsprogrammet TLHer finner du videoer av alle aktivitetene. 

 

 

 

 

 

Barn og ungdom bør være i variert fysisk aktivitet i minimum 60 minutter hver dag.
Vi i Trivselsleder har laget en plan med forslag til hvordan elevene kan være aktive gjennom hele uken. 

Fordeler med å være i fysisk aktivitet:

  • Økt konsentrasjon og bedre læring
  • Bedre mental helse og bedre helse generelt
  • Bedre immunforsvar
  • Økt matlyst

Kompetansemål fra kroppsøving

Etter 4. årstrinn:

  • Utforske og gjennomføre leikar, idrettsaktivitetar, dansar og andre bevegelsesaktivitetar.
  • Bruke kroppen til å utforske aktivitetar og utvikle grunnleggjande bevegelsar.

Etter 7. årstrinn:

  • Utforske og gjennomføre leik og spel saman med andre i ulike bevegelsesaktivitetar.
  • Øve på samansette bevegelsar, åleine og saman med andre.
     

Hvordan bruke aktivitetsplanen? 
Aktivitetene kan gjennomføres på skolen eller hjemme med hele familien. Aktivitetene er tilrettelagt slik at man også kan gjennomføre dem med kun 1-2 deltakere. Noen av barna vil også ha behov for hjelp til å lese og lære seg aktivitetene.