Meny Lukk

Aktiv læring

Aktiv læring

Hva er Aktiv læring?

Aktiv læring er undervisningsopplegg hvor fysisk aktivitet blir brukt som undervisningsmetode. Hvert undervisningsopplegg foreslår hvilke trinn det er egnet for, og viser til relevante kompetansemål. Fagene er delt inn i underkapitler fordelt etter hovedområdene. Dermed er det flere av oppleggene som gir muligheter for variasjoner etter elevenes kunnskapsnivå. Til hvert undervisningsopplegg står det hva som trengs av utstyr og forberedelser, og hvor aktiviteten kan gjennomføres. Alt av nødvendig tilleggsmateriale ligger i dokumentbanken på trivselsleder.no.

Barn og unge risikerer å sitte stille i over 90 prosent av undervisningstiden på grunn av få timer kroppsøving og lite aktivitet i øvrig undervisning. Gjennom Aktiv læring vil vi motivere deg som lærer til å gjennomføre mer av undervisningen mens dere er i aktivitet.

Hvorfor Aktiv læring?

Barn har ulike talenter og bruker sansene sine forskjellig. Aktiv læring skal være et hjelpemiddel for å variere undervisningen og bidra til at elevene lærer gjennom praktisk erfaring. Målet med Aktiv læring er å gjøre undervisningen enda mer lystbetont, aktiv, engasjerende og motiverende, slik at enda flere elever opplever mestring!

Hva sier forskning?

At langvarig stillesitting og fysisk inaktivitet kan utgjøre en helseskade er vel dokumentert, men visste du at fysisk aktivitet også påvirker barn og unges skolehverdag?

Forskning viser at fysisk aktivitet har svært positive effekter på læring og læringsmiljø, og har positiv påvirkning på akademiske resultater, spesielt matematikk, lesing og skriving (Pedersen m.fl. 2016). Videre viser forskning at fysisk aktivitet også har positive effekter på oppmerksomhet, konsentrasjon og evnen til å memorere (Samdal m.fl. 2009).

En annen viktig fordel med fysisk aktivitet er at det motvirker depresjon, angst og atferdsproblemer hos barn og unge. At fysisk aktive har bedre mental helse er et viktig poeng, da hele 80 prosent av ungdom mellom 13 og 18 år sier at de føler seg ensomme fra tid til annen (Norges Idrettshøgskole, 2013). 

Gjennom fysisk aktivitet opplever elever og lærere flere sider hos hverandre, og egenskaper som omsorg og toleranse kommer naturlig fram (Bø og Sandvoll, 2016).

Elevene selv liker den praktisk baserte tilnærmingen til kunnskap. De trekker frem den fysiske aktiviteten og det sosiale fellesskapet som verdsatte faktorer i læringsprosessene.